Ethical dilemma’s in higher education

Voor een alumnibijeenkomst van de leergang Onderwijskundig leiderschap van de Universiteit van Utrecht is het thema Ethische dilemma’s in het onderwijs gekozen. Het debat rond wetenschappelijke integriteit spitst zich doorgaans toe op ethische dilemma’s in het wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het onderwijs heb je hier als docent mee te maken.

Het Acteursgenootschap is voor deze bijeenkomst benadert om een theatervoorstelling te maken die tussen de gangen van een diner door gespeeld werd in het Academiegebouw aan het Domplein te Utrecht. De opdracht was om ethische dilemma’s in het onderwijs om te zetten naar een aantal komische sketches. De vraag was om deze zo te maken dat ze op een luchtige manier de problematiek op de hak namen, maar tevens uit zouden nodigen tot discussie aan tafel tijdens het diner. Diverse onderwerpen werden aangesneden: manipulatief handelen van studenten, relatie student-docent, geheimhoudingsplicht, werkdruk, slechte beheersing van de Engelse taal etc.

Door een uitgebreid voorgesprek met de opdrachtgever wisten we de juiste snaar te raken en leverden de sketches genoeg stof om met elkaar over van gedachten te wisselen. Na een slotwoord van de rector werd door alle aanwezigen als afsluiting een lied gezongen waar alle dilemma’s nog eenmaal de revue passeerden.

Informatie
Duur: Sketches tijdens diner pensant
Tekst: Loek van den Wijngaard en Elske Rollema
Spel: Suzanne Spliethoff, Loek van den Wijngaard en Elske Rollema
Techniek: Paul Duisterwinkel