Gewetenschap

GEWETENSCHAP  (Engelse versie: The ConScience App)

Een theater- en discussieprogramma over wetenschappelijke integriteit in opdracht van De Jonge Akademie (KNAW).  Met Gewetenschap wil De Jonge Akademie bijdragen aan een klimaat waarin wetenschappers en beleidmakers elkaar scherp houden op integer wetenschappelijk gedrag. De leden van De Jonge Akademie dachten mee over de ingrediënten voor Gewetenschap, geschreven door Tony Maples en uitgevoerd door Pandemonia Science Theater.
De luchtige wetenschapssatire Gewetenschap wordt uitgevoerd als startpunt van een debat over veel voorkomende dilemma’s op de wetenschappelijke werkvloer. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het vermelden van co-auteurs? Of met het beoordelen van werk van concurrenten? Of met de balans tussen eigen werk en begeleiding van promovendi? Of de afweging tussen publicatiedruk en meer kwaliteit?

Synopsis
Op een Nederlandse universiteit werkt de veelbelovende onderzoeker Jeroen Dreef aan baanbrekend onderzoek. Worstelend met een teleurstellende promovendus en tegenvallende data begint hij aan een race tegen de klok om zijn internationale concurrenten te snel af te zijn en zijn positie op de universiteit veilig te stellen.

Informatie
Duur: voorstelling (40 minuten), discussie (30-60 minuten)
Tekst en regie: Tony Maples
Spel: Loek van den Wijngaard, Elske Rollema en Suzanne Spliethoff
Techniek: Olaf Paulisse
Contact: info [at ] hetacteursgenootschap.nl
Er is een handleiding beschikbaar voor de discussie.